Rekreacyjne i techniczne IANTD

Szkolenia IANTD

Do ceny kursów należy doliczyć ceny gazów, wykorzystywanych podczas ich realizacji.

Programy sportowe

•    Open Water Diver, Open Water Nitrox Diver, Open Water Rebreather Diver
•    Diver First Aid
•    Advanced Open Water Diver
•    Rescue Diver
•    Nitrox Diver
•    Recreational Trimix Diver
•    Deep Diver
•    Advanced Nitrox Diver
•    Advanced Recreational Trimix Diver
•    Semi-Closed Rebreather Diver
•    Closed Circuit Reberather Diver
•    Wreck Diver i Cavern Diver
•    EANx Blender

Programy techniczne

•    Technical Diver
•    Normoxic Trimix Diver
•    Normoxic Trimix CCR Diver
•    Trimix Diver
•    Trimix CCR Diver
•    Expedition Trimix Diver
•    Expedition CCR Trimix Diver
•    Trimix Gas Blender

Programy techniczne jaskiniowe i wrakowe

•    Cave Diver i Technical Cave Diver
•    Advanced Wreck i Technical Wreck Diver

 

Open Water Diver, Open Water Nitrox Diver oraz Open Water Rebreather Diver

Podstawowy kurs szkoleniowy dla osób, które zamierzają zastać płetwonurkami i nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA. Kurs kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz wyćwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania, jak również podejmowania kolejnych wyzwań i odkrywania ciekawostek podwodnego świata.
Po ukończeniu kursu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do korzystania z powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%.
Po ukończeniu kursu Open Water Rebreather Diver nurek jest przygotowany do nurkowania z użyciem obiegu otwarego SCUBA lub rebreathera, na którym prowadzony był program, z wykorzystaniem mieszanin typu EANx niezbędnych do prawidłowej pracy rebreathera oraz powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40% przy wykorzystaniu sprzętu SCUBA.
Kurs przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 21m.

CENA KURSU: 1200 PLN + VAT (w cenie cały sprzęt łącznie z płetwami i maską)

W cenę kursu nie są wliczone:

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym
  (ok. 100zł za dzień)

Advanced Open Water Diver

Kurs stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swoich umiejętności w wodzie poprzez zdobywanie większej ilości doświadczeń w warunkach kontrolowanych.
Kurs przygotowuje do nurkowań w zakresie głębokości do 30m.

CENA KURSU: 900 PLN + VAT

W cenę kursu nie są wliczone:

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym
  (ok. 100zł za dzień)

Rescue Diver

Kurs rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

CENA KURSU: 900 PLN + VAT

W cenę kursu nie są wliczone:

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym
  (ok. 100zł za dzień)

EANx Diver

Kurs dostarcza nurkom sportowym wiedzy odnośnie bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EAN przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39m. Nurek jest przygotowywany do użycia tabel dekompresyjnych uwzględniających różne mieszaniny gazowe lub tabel i komputerów powietrznych.
Kurs IANTD EANx Diver może być prowadzony osobno lub może być połączony z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD.
Kurs uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

CENA KURSU: 400 PLN + VAT  (2 nurkowania na nitroksie)

W cenę kursu nie są wliczone:

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym
  (ok. 100zł za dzień)

Deep Diver

Kurs służy do wykształcenia odpowiedzialnego nurka, który będzie nurkować do maksymalnej głębokości 39m z użyciem powietrza. Kurs IANTD Deep Diver uczy procedur, technik oraz daje wiedzę teoretyczną i uczy planowania w zakresie nurkowań głębokich. Zachowując powszechnie przyjętą maksymalną głębokość sportowych nurkowań powietrznych jaką jest 39m, jest jednocześnie pierwszym na świecie programem dającym dobre przygotowanie do tego typy nurkowań od strony procedur i technik.
Zaleca się, aby kurs ten był nauczany w połączeniu z programem IANTD EANx Diver, IANTD Recreational Trimix Diver lub IANTD Advanced Nitrox Diver.

Cena: 1800 zł + VAT