Podziękowania od Shearwatera

Dostaliśmy podziękowania, które należą się również Wam.

Doceniliście perfekcję , niezawodność:  Perdixa, Petreli oraz Nerda.

Dziękujemy.

 

Jednocześnie jest nam niezmiernie miło przekazać aktualny list od Shearwatera, który poświadcza, że Scuba Training jest Generalnym Dystrybutorem produktów Shearwatera na terytorium Polski oraz Czech.

Scuba Training na prawo do posługiwania się znakiem towarowym Shearwater, logo do promocji oraz wyboru dealerów na tym terytorium do budowania sieci sprzedaży.

 

 

We has got thanks from the Shearwater Research headquarters, that are directed to you.

You have appreciated the  perfection and reliability of:  Perdix , Petrels and NERD .

Thank you.

 

At the same time we are very pleased to present you recent letter from Shearwater, which certifies that the Scuba Training is the General Distributor of products Shearwater on Polish territory and the Czech Republic .

Scuba Training has the rights to use the trademark Shearwater , the logo for promotion and selection of dealers on the territory to build the sales  network.